بلوار چهل مقام، نبش کوچه 11، پلاک 161 طبقه دوم
ایران ، شیراز

عضویت در خانه - خانه صنعت معدن فارس