بلوار چهل مقام، نبش کوچه 11، پلاک 161 طبقه دوم
ایران ، شیراز

اعضاء هیأت مدیره - خانه صنعت معدن فارس

چارت سازمانی خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس

سهراب شرفی

رئیس خانه صمت

جواد باصری

نائب رئیس

سید مرتضی سیف زاده

دبیر

حسین کاشانی

خزانه دار

عضو هیئت مدیره

حجت اله امیدی

عضو هیئت مدیره

عبدالناصر لطیفی

عضو هیئت مدیره

علیرضا اولیاء

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

کمسیون‌های خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس