اعضای هیئت مدیره

1000009094

سهراب شرفی

رئیس خانه صمت

حسین کاشانی

خزانه دار

سید مرتضی سیف زاده

دبیر

عبدالناصر لطیفی

نائب رئیس

علیرضا اولیاء

عضو هیئت مدیره

میثم خرسند

عضو هیئت مدیره

حجت اله امیدی

عضو هیئت مدیره

دکمه بازگشت به بالا
تیکت جدید