اهداف خانه

اهداف خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس :

 

1- کمک به توسعه صنعت و معدن استان و افزایش نقش و سهم صنعت در تولید ، اشتغال و درآمد کلی .

2- کمک به رفاه عمومی اهالی استان و در نهایت مردم کشور با افزایش درآمد سرانه .

3- کمک به ارتقاء فرهنگ صنعت و معدن استان به منظور آگاهی مردم از اهمیت و نقش صنعت در تقویت بنیه اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، علمی ، تکنولوژیکی و دفاعی کشور .

4- کمک به تقویت نقش و جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد استان و در صحنه اقتصادی کشور و حضور موثر و سودمند صادرات صنعتی و معدنی استان در بازارهای داخلی و بین المللی و بهره گیری از ارتباطات داخلی و بین المللی برای تقویت توان صنعتی ، معدنی ، علمی و فن آوری صنایع و معادن استان .

5- کمک به تقویت تشکلهای تخصصی صنعتی و تحقق مشارکت آنها در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور .

6- اتخاذ تصمیمات لازم در جهت شناسانیدن و پیشبرد سیاستها و استراتژیهای کلان صنایع کشور .

7- همکاری با دولت و دستگاههای اجرایی ذیربط در تهیه و تدوین سیاستها ، خط مشی های ( یکساله و پنجساله ) توسعه صنعتی و معدنی ، پشتیبانیهای خدمات نرم افزاری و تحقیقات و توسعه صادرات صنعتی .

8- هدایت صنایع و معادن به منظور مشارکت در مناقصه های داخلی و خارجی و ایجاد بازارهای جدید .

9- مشارکت در اجلاسهای همکاری مشترک با دیگر کشورها ، کسب بازارهای جدید و بهره گیری از توانائیهای تکنولوژیکی آن کشورها .

10- جلب همکاری بانکها در تامین نیاز انجمن های تخصصی و واحدهای تحت پوشش آنها .

11- توسعه همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی در جهت توسعه تکنولوژیکی و تحقیقات کاربردی مورد نیاز انجمن های تخصصی عضو .

12- پشتیبانی حقوقی از انجمنهای تخصصی عضو .

13- کمک به ارتقاء و تضمین کیفیت در تولیدات واحدهای استانی .

14- کمک به توسعه مدیریت کارآفرینی و ارتقاء توانائیهای فنی و تخصصی انجمن های تخصصی و واحدهای تحت پوشش آنها .

15- کمک به توسعه پیمانکاریها و زنجیره های تولید واحدهای تولیدی عضو انجمن ها با صنایع متوسط و بزرگ داخلی و خارجی .

16- ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نیاز اعضاء .

17- فراهم نمودن زمینه خریدهای کلان مورد نیاز اعضاء .

18- برگزاری کنفرانسهای علمی تخصصی مورد نیاز اعضاء .

19-کمک به افزایش بهره وری در واحدهای استانی

20- کمک به توسعه همکاری انجمن های تخصصی عضو استان با یکدیگر و با انجمن های تخصصی دیگر استانها و مجامع مشابه در سطح کشور .

21- انجام مطالعه و شناسایی مشکلات مشترک واحدهای عضو انجمن های تخصصی ( با حمایت و همکاری دولت)

22- کمک به ایجاد آزمایشگاههای مشترک حساس مورد نیاز اعضاء انجمن های تخصصی استانی .

23- شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ، معرفی و عرضه تولیدات اعضاء و کسب بازارهای جدید برای صادرات تولیدات واحدهای صنعتی و معدنی استانی و راهنمایی اعضاء جهت شرکت در نمایشگاههای فوق .

24- کمک به ایجاد بازارهای مالی و شرکتهای فعال در بازار سرمایه با هدف تامین نیازهای مالی بخش صنعت استان .

25- کمک به فراهم سازی امکانات ورود و بهره گیری از سرمایه ، اطلاعات ، تکنولوژی ، فنون ، تجربیات خارجی در جهت اقتصاد و صنایع .  

در صورت تمایل به عضویت در خانه صمت استان فارس و کسب اطلاعات بیشتر کلیک نماید:

دکمه بازگشت به بالا
تیکت جدید