بلوار چهل مقام، نبش کوچه 11، پلاک 161 طبقه دوم
ایران ، شیراز
تبلیغات

قوانین و بخشنامه‌ها

بخشنامه‌ها
دستورالعمل مهم مدیر امور حقوقی شهرکهای صنعتی در خصوص پذیرش دفترچه های قرارداد به عنوان وثیقه تسهیلات

دستورالعمل مهم مدیر امور حقوقی شهرکهای صنعتی در خصوص پذیرش دفترچه های قرارداد به عنوان وثیقه تسهیلات

22 مهر 1400
برنامه حمایتی از صنایع کوچک و متوسط کشور  واصله از معاونت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

برنامه حمایتی از صنایع کوچک و متوسط کشور واصله از معاونت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

27 شهریور 1400

مصوبات

مصوبات
با مصوبات سی و دومین جلسه کمیته اقدام ارزی محقق شد؛رفع مشکلات صادرکنندگان از محل ورود موقت

با مصوبات سی و دومین جلسه کمیته اقدام ارزی محقق شد؛رفع مشکلات صادرکنندگان از محل ورود موقت

31 خرداد 1400
مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

2 تیر 1399

جلسات

جلسات

اخبار خانه صمت

عنوان
چهل و هشتمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه ذیل ستاد تسهیل خانه صمت فارس برگزار شد

چهل و هشتمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه ذیل ستاد تسهیل خانه صمت فارس برگزار شد

29 مهر 1400
چهل و ششمین جلسه کارگروه تخصصی ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع در خانه صنعت،معدن و تجارت فارس برگزار شد

چهل و ششمین جلسه کارگروه تخصصی ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع در خانه صنعت،معدن و تجارت فارس برگزار شد

12 مهر 1400
رئیس انجمن صاد‌‌‌رکنند‌‌‌گان خد‌‌‌مات فنی و مهند‌‌‌سی فارس اعلام کرد: عقب گرد‌‌‌ فارس د‌‌‌ر صاد‌‌‌رات خد‌‌‌مات فنی و مهند‌‌‌سی

رئیس انجمن صاد‌‌‌رکنند‌‌‌گان خد‌‌‌مات فنی و مهند‌‌‌سی فارس اعلام کرد: عقب گرد‌‌‌ فارس د‌‌‌ر صاد‌‌‌رات خد‌‌‌مات فنی و مهند‌‌‌سی

22 شهریور 1400
چهل و چهارمین جلسه کارگروه ذیل ستاد تسهیل خانه صمت فارس برگزار شد

چهل و چهارمین جلسه کارگروه ذیل ستاد تسهیل خانه صمت فارس برگزار شد

18 شهریور 1400
چهل و دومین جلسه کارگروه ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع در خانه صنعت،معدن و تجارت فارس برگزار شد

چهل و دومین جلسه کارگروه ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع در خانه صنعت،معدن و تجارت فارس برگزار شد

7 شهریور 1400
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

مستندات

تفاهم‌نامه

تفاهم‌نامه ها
درمانگاه پزشکی و دندانپزشکی سینوهه

درمانگاه پزشکی و دندانپزشکی سینوهه

11 شهریور 1400
اعلام آغاز فرایند ثبت نام دانشگاه جامع علمی کاربردی شام شام با تسهیلات ویژه جهت اعضا محترم خانه صمت فارس

اعلام آغاز فرایند ثبت نام دانشگاه جامع علمی کاربردی شام شام با تسهیلات ویژه جهت اعضا محترم خانه صمت فارس

9 شهریور 1400
انجام تست سریع کرونا از کارکنان در محل واحد های تولیدی و صنعتی

انجام تست سریع کرونا از کارکنان در محل واحد های تولیدی و صنعتی

23 تیر 1400

تشکل‌های استان فارس