بلوار چهل مقام، نبش کوچه 11، پلاک 161 طبقه دوم
ایران ، شیراز

مرکز داوری خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس

روند رسیدگی مرکز داوری خانه صنعت معدن و تجارت استان فارس