بلوار چهل مقام، نبش کوچه 11، پلاک 161 طبقه دوم
ایران ، شیراز

خدمات خانه - خانه صنعت معدن فارس

همایش انتخاب واحد نمونه سال
کارگروه رفع موانع تولید