تشکل ها

صادرات خدماتی فنی و مهندسی

نام واحد:خدمات فنی و مهندسی
رئیس هیئت مدیره: مهندس سیف زاده ................................................ تلفن ثابت:32236713-071 موبایل:09173132756 فاکس:32233705-071
اخبار اجمن

بسته بندی (پلیمری و سلولزی)

نام واحد:پاک آما پارسیان جنوب
رئیس هیئت مدیره: مهندس دادوند ................................................ تلفن ثابت:32332850-071 موبایل:09177131164 فاکس:32307973-071
اخبار اجمن

شیمیایی

نام واحد: فراپاکس
رئیس هیئت مدیره: مهندس ظهیر امامی ............................................... تلفن ثابت:36319701-071 موبایل:09171176463 فاکس:36310553-071
اخبار اجمن

قطعه سازی و خودرو

نام واحد: فولاد فوم شیراز
رئیس هیئت مدیره: مهندس محمودی ............................................... تلفن ثابت:37742585-071 موبایل:09171112384 فاکس:43857624-021
اخبار اجمن

لوله و اتصالات پلیمری

نام واحد: پلیمر پارس
رئیس هیئت مدیره: مهندس کاشانی ................................................ تلفن ثابت:38309001-071 موبایل:09178309001 فاکس:38309006-071
اخبار اجمن

تولیدات بتونی و سقف سبک

نام واحد: تیرچه بلوک
رئیس هیئت مدیره: مهندس فصحتی ............................................... تلفن ثابت:32348410-071 موبایل:09177131164 فاکس:32307973-071
اخبار اجمن

غذایی و داروئی

نام واحد: نامشخص
رئیس هیئت مدیره: مهندس فصحتی ............................................... تلفن ثابت:-071 موبایل: فاکس:-071
اخبار اجمن

طراحی تولید و نصب تابلو برق

نام واحد: نیرو پیام شیراز
رئیس هیئت مدیره: مهندس بختیاری ............................................... تلفن ثابت:37394979-071 موبایل:09177105892 فاکس:37394979-071
اخبار اجمن

کاغذ ورق و کارتن سازی

نام واحد: حافظ کارتن
رئیس هیئت مدیره: مهندس لطیفی ................................................ تلفن ثابت:37743671-071 موبایل:09171116591 فاکس:37732242-071
اخبار اجمن

شن و ماسه

نام واحد: ماسه بلوک شیراز
رئیس هیئت مدیره: مهندس اولیاء .............................................. تلفن ثابت:32305124-071 موبایل:09171178084 فاکس:36266285-071
اخبار اجمن

بتون آماده

نام واحد: توسعه بتن تابا
رئیس هیئت مدیره: مهندس خرسند .............................................. تلفن ثابت:38337852-071 موبایل:09171135848
اخبار اجمن

سنگبریها و سنگهای تزئینی

نام واحد: سنگبری آسیا سنگ
رئیس هیئت مدیره: مهندس مسعودی ............................................. تلفن ثابت:38235918-071 موبایل:09171181699 فاکس:38235918-071
اخبار اجمن

آسانسور

نام واحد: اوج آسمان شیراز
رئیس هیئت مدیره: مهندس امیدی ............................................ تلفن ثابت:33803026-071 موبایل:9177143239 موبایل:9176311777
اخبار اجمن

آب معدنی استان فارس

نام واحد: آب معدنی اکواالایف
رئیس هیئت مدیره: مهندس عباسی .............................................. موبایل:091711773553
اخبار اجمن

پوشاک

نام واحد: شیراز پوپلین
رئیس هیئت مدیره: مهندس فیلی ............................................ تلفن ثابت:37431450-071 موبایل:9194675483 موبایل:09215465051
اخبار اجمن
دکمه بازگشت به بالا
تیکت جدید