درباره ما

« تاریخچه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران »

در راستای واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی و بر اساس تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به در خواست جمع کثیری از تولید کنندگان و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت،خانه های صنعت استانی در سراسر کشور تأسیس شدند.

در قانون برنامه دوم توسعه، دولت موظف شده بود به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات زیر بنایی و عمومی، با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مصالح عمومی، فعالیت های بخش های دولتی را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای  فعال تر شدن این بخش ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه گذاری و امور زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل ها و ساختار های صنعتی، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید.

پس از تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برابر مفاد مندرج در تبصره ۴۱ این قانون، مقدمات ایجاد تشکل های تخصصی حوزه صنعت فراهم آمد که وزارت صنایع وقت طی دستورالعمل شماره ۴۰۱۲ تاریخ ۱۴/۱/۱۳۷۵ به استناد همین قانون اقدامات اولیه جهت ایجاد تشکل های صنعتی و تبیین وظایف آن ها و نحوه ارتباط با وزارت صنایع را آغاز نمود.

 

در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ شورای عالی اداری به منظور کاهش وظایف تصدی دولت، ترویج و حمایت از تشکل های تخصصی صنعتی و مشارکت عامه مردم در تصدی امور قابل واگذاری و ایجاد رقابت سالم، مصوبه ای به شماره ۱۶۶۸۰/۱۲/۱ مبنی بر چگونگی ایجاد انجمن های تخصصی صنایع همگن و خانه های صنعت استانی صادر نمود.

پس از تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برابر مفاد مندرج در تبصره ۴۱ این قانون، مقدمات ایجاد تشکل های تخصصی حوزه صنعت فراهم آمد که وزارت صنایع وقت طی دستورالعمل شماره ۴۰۱۲ تاریخ ۱۴/۱/۱۳۷۵ به استناد همین قانون اقدامات اولیه جهت ایجاد تشکل های صنعتی و تبیین وظایف آن ها و نحوه ارتباط با وزارت صنایع را آغاز نمود.

 

در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ شورای عالی اداری به منظور کاهش وظایف تصدی دولت، ترویج و حمایت از تشکل های تخصصی صنعتی و مشارکت عامه مردم در تصدی امور قابل واگذاری و ایجاد رقابت سالم، مصوبه ای به شماره ۱۶۶۸۰/۱۲/۱ مبنی بر چگونگی ایجاد انجمن های تخصصی صنایع همگن و خانه های صنعت استانی صادر نمود.

 انه های صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از امور اساسنامه ای خود به منظور بررسی تخصصی توانمندی ها و مشکلات واحدهای تولیدی و ارایه راهکارهای لازم برای حل مشکلات پیش رو، از تأسیس انجمن های صنایع همگن تخصصی حمایت می کنند. تأسیس انجمن های همگن تخصصی می تواند علاوه بر ایجاد مشارکت جدی واحدهای تولیدی در سیاست های کلان مرتبط با این حوزه در قالب خانه های صنعت و معدن و تجارت، زمینه را برای بررسی مشکلات بخشی به صورت فراگیر و کاملا تخصصی فراهم نماید.

این تشکل برای انجام همین اهداف و به منظور ایجاد ارتباط نزدیک بین خانه صنعت، معدن و تجارت استان ها با مقامات کشوری و قوای مقننه، مجریه و قضائیه و پیگیری مطالبات و انتظارات واحدهای تولیدی در سطح کلان، توسعه فضای کسب و کار، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های تولیدی و حضور در بازارهای داخلی و خارجی و… تاکنون اقدامات ارزنده و مؤثر فراوانی را به انجام رسانده است.

به طور کلی اهداف این تشکل عبارتند از: ایجاد هم افزایی، همکاری و هماهنگ کردن فعالیت های خانه های صنعت، معدن و تجارت در استان ها و کشور و به طور متمرکز در کلیه سطوح به طوری که موضوع و اهداف فعالیت آن به شرح ذیل        می باشد:

 

الف: کلیات

 • توسعه و تحکیم و قانونمند کردن نقش خانه های صنعت و معدن کشور در ایفای نقش حساس خانه ها به عنوان بازوی مشورتی قوای سه گانه و تاثیرگذاری بر روند نقش صنعت و معدن در توسعه پایدار اقتصاد کشور
 • تلاش در جهت توسعه صنعت، معدن و تجارت و افزایش نقش و سهم صنعت و معدن و تجارت در تولید، صادرات، اشتغال و درآمد در اقتصاد کشور.
 • انجام مذاکرات و تعاملات با بخش های حاکمیتی و اقتصادی و دیگر تشکل های ملی در راستای صیانت از حقوق خانه های صنعت، معدن و تجارت استان ها و عموم فعالان اقتصادی.
 • اتخاذ تصمیمات لازم در جهت شناسانیدن و پیشبرد سیاست ها و استراتژی های کلان صنعتی، معدنی، تجاری و اقتصادی کشور.
 • همکاری با دولت و دستگاه های اجرایی و قانونگذاری ذیربط در تهیه و تدوین سیاست ها، خط مشی های ( کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ) توسعه صنعتی و معدنی و تجاری برحسب مزیت های تولید و فناوری در نقاط مختلف ایران .
 • مشارکت دراجلاس های همکاری مشترک با دیگر کشورها و شرکت یا برگزاری نمایشگاه ها و تورهای صنعتی و معدنی و ایجاد بازارهای جدید و بهره گیری از توانائی های فناوری آن کشورها .
 • توسعه همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی داخلی و خارجی در جهت توسعه فناوری و تحقیقات کاربردی .

 

 • پشتیبانی حقوقی، مادی و معنوی از خانه های استان ها و فعالان اقتصادی .
 • کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت در تولیدات و خدمات و افزایش بهره وری .
 • کمک به توسعه مدیریت کارآفرینی و ارتقاء توانائی های فنی و تخصصی اعضاء و واحدهای تحت پوشش آن ها از طریق خانه های استانی.
 • کمک به ایجاد بازارهای مالی و شرکت های فعال در بازار سرمایه با هدف تأمین نیازهای مالی بخش صنعت، معدن و تجارت .
 • کمک به فراهم سازی امکانات ورود و بهره گیری از سرمایه، اطلاعات، دانش، فناوری، فنون، تجربیات خارجی و داخلی در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی.
 • تهیه نشریه و بولتن های خبری و هر نوع مجموعه اطلاع رسانی در ارتباط با اهداف خانه ایران بر طبق مقررات و طی مراحل قانونی، ایجاد بانک های اطلاعاتی .
 • برگزاری و مشارکت در برگزاری همایش های علمی و تخصصی برای ارتقاء توانایی های اعضاءو فعالان اقتصادی.
 • کمک به تعیین و تدوین استانداردهای مرغوبیت کالا با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نظارت بر تحقق آن ها.
 • همکاری با انجمن های کشوری، صنعتی و معدنی و تجاری علمی در داخل و خارج از کشور و در صورت لزوم عضویت در آن ها یا پذیرش عضویت آن ها در خانه به عنوان عضو افتخاری و بدون حق رای .
 • کمک به اخذ استانداردهای مدیریتی، زیست محیطی و دیگر استانداردهای بین المللی مورد نیاز اعضاء و فعالان اقتصادی.
 • همکاری و مشارکت با سازمان ها و ارگان های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت ( دولتی یا غیر دولتی ) بر اساس ضوابط و شرایط تعیین شده در تفاهم نامه ها و توافق نامه های مبادله شده با آن ها.
 • شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان نمونه برتر کشوری از میان برترین های معرفی شده استان ها.
 • انجام فعالیت های مربوط به صنایع و معادن در قالب تفویض اختیارات وزارتخانه ها به بخش خصوصی.

 

اهم آنچه خانه های صنعت، معدن و تجارت تا به حال موفق به انجام آن شده اند؟

 

 1. طرح و ترویج شعار و فرهنگ « تولید ملّی ـ افتخار ملّی » به عنوان یک اعتقاد و اصل در سطح کشور
 2. ارتباط مستمر و ارائه مشاوره به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص لوایح و طرح ها و اصلاح قوانین موجود به طور مستقیم و نیز از طریق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (به طور مثال: مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی سازی، تجمیع عوارض، منطقی سازی نرخ تسهیلات بانکی، رفع موانع تولید، اصلاح قانون گمرکی، اصلاح قانون تجارت، طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد، قوانین برنامه های پنج ساله، قوانین بودجه سالانه و … )
 3. ارائه پیشنهاد به وزارت خانه ها در جهت اصلاح رویه ها و سیاست های مرتبط با تولید
 4. تهیه و اعلام لیست های جامع و خاص موضوعی بر حسب مورد از مشکلات مشترک صنایع و معادن کشور همراه با توضیح تبعات و پیشنهاد راه حل مربوطه به مبادی ذیربط

 

 1. عضویت در کارگروه های تخصصی استانی مانند: امور اقتصادی و تولیدی و نیز اشتغال و سرمایه گذاری بر طبق مصوبه هیأت محترم وزیران و کمیته های توسعه صادرات و صنعت و معدن
 2. پیگیری مجدانه جهت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان و ایجاد ارتباط منطقی مابین بازار پول و فعالیت های تولیدی
 3. تلاش مستمر جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز صنایع و معادن
 4. تلاش برای برقراری بخشودگی جرایم و دیرکرد تسهیلات واحدهای تولیدی
 5. پیگیری مستمر تا اخذ بخشودگی مابه التفاوت ارزی تولیدکنندگان
 6. تلاش های مستمر به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش سهم تسهیلات مورد نیاز بخش تولید
 7. پیگیری اجرای موارد مغفول مرتبط با تولید، مصرح در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و برنامه های قبلی آن
 8. پیگیری اجرای ماده قانونی برنامه پنجم مربوط به امکان استفاده از بیمه نامه به جای وثیقه بانکی
 9. تدوین قانون خاص خانه های صنعت و معدن و تداوم پیگیری جهت تنقیح آن
 10. مشارکت فعال در برگزاری مراسم روز صنعت و معدن ملی و استانی
 11. عضویت و حضور فعال کارشناسان خانه در شوراهای مشورتی کارگروه تحول اقتصادی (گمرک ـ مالیات ـ بانکی ـ بهره وری ـ روابط بین الملل ـ یارانه ها ـ توزیع کالا و …)
 12. عضوین خانه های صنعت، معدن و تجارت استان ها در شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت
 13. عضویت خانه های صنعت، معدن و تجارت استان ها در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
 14. عضویت در شورای تخصصی و مشورتی صنایع کوچک در سازمان
 15. عضویت در کمیسیون اصلی تشکل های تخصصی صنعتی و معدنی
 16. حضور کارشناسان خانه در کارگروهای ذیربط مجمع تشخیص مصلحت نظام حسب موضوع
 17. حضور کارشناسان خانه در کمیته های تخصصی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حسب موضوع

 

 1. تهیه لیست واحدهای مشکل دار (بانکی و غیر آن) و اعلام به مراجع ذیربط و پیگیری
 2. تلاش برای هم افزایی، تعامل و هماهنگی میان تشکلهای فراگیر و تخصصی حوزه تولید با برگزاری جلسات دوره ای و موردی و ایجاد کارگروه های مشترک
 3. تلاش برای ترویج فرهنگ ارتقای بهره وری منابع انسانی، مالی و کلیه عوامل تولید از طریق دوره های آموزشی، همایش ها، جلسات توجیهی و مشارکت در کمیته و جلسات مرتبط در بخش دولتی
 4. همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور به منظور ترویج و معرفی اهمیت مدارک و مدارج آزمون های مهندس حرفه ای و کاربردی نمودن آن
 5. مشارکت فعال در پیشبرد پروژه بهبود فضای کسب و کار و سایر فعالیت های سازمان کمک های اقتصادی و فنی ایران
 6. پیگیری جهت حذف عوارض متعدد و غیر ضروری مأخوذه از بخش تولید
 7. پیشنهاد حذف عوارض متعلقه به کالاهای استاندارد (۸ در هزار استاندارد) و پیگیری تا مرحله اقدام
 8. پیگیری مستمر جهت رفع ایرادات و اقدامات منجر به لغو قانون موسوم به تجمیع عوارض
 9. پیگیری مستمر جهت جلوگیری از تصویب ناقص و کارشناسی نشده لایحه مالیات بر ارزش افزوده و نیز پیگیری جدی جهت تعدیل و اصلاح مواد آن در مرحله تصویب و تلاش برای فراهم آمدن پیاده سازی صحیح آن با توجه به مشکلات و ضعف های متعدد در اجرای آن پس از تصویب
 10. برگزاری جلسات، همایش ها و جشنواره های تخصصی متعدد به طور اختصاصی و مشترک با سایر تشکل ها و اشخاص یا حمایت از برگزاری آن ها توسط سایر اشخاص
 11. حضور در جلسات سیاستگزاری های صنعتی و معدنی حسب دعوت های واصله
 12. تهیه طرح ها، اصلاحیه ها، پیشنهادات و انتقادات در خصوص موضوعات مختلف اقتصادی و ارائه به مراجع ذیربط
 13. ایجاد ارتباط مستمر با دادستانی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور جهت انعکاس مشکلات خاص و رفع اجحاف به تولیدکنندگان
 14. ارتباط مستمر با ادارات دارو و غذا، سازمان های کار و امور اجتماعی، ادارات کل تأمین اجتماعی، ادارات کل دادگستری و سایر ادارات کل بر حسب مورد به منظور رفع مشکلات تولید کنندگان
 15. پیگیری خسارت تولیدکنندگان در اثر قطعی‌های برق بر مبنای قانون برنامه چهارم
 16. توزیع سهمیه های: سیمان، سوخت واحدهای تولیدی، سوخت بنزین خودروهای واحدهای تولیدی در بسیاری از خانه های استانی
 17. مشارکت فعالانه در کمیته بخش خصوصی راهبری اهداف توسعه هزاره ملل ( MDG’s ) و تلاش برای فرهنگ سازی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها
 18. ارتباط مستمر با رسانه‌های دیداری و شنیداری (مطبوعات، خبرگزاری ها و صدا و سیما) و انجام مصاحبه، انتشار مقاله و خبر به منظور ترویج فرهنگ تولید ملی و اطلاع رسانی فعالیت ها و دیدگاه های خانه صنعت، معدن و تجارت استانی و پاسخگویی به پرسش های متنوع مربوط به مسایل روز بخش صنعت و معدن و نیز واکنش به اقدامات و تصمیمات ضد تولید
 19. انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به منظور نیل به اهداف مشترک

 

 1. انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تفویض اختیارات به خانه های صمت به منظور نیل به اهداف مشترک
 2. انعقاد تفاهم نامه با شرکت بیمه دانا جهت ایجاد امکان ارائه خدمات با کیفیت وسرعت بالاتر و نرخ ارزان تر به تولید کنندگان
 3. انعقاد تفاهم نامه با بیمه ایران و بیمه آسیا به منظور تأمین خدمات مورد نیاز واحدهای تولیدی به ویژه به منظور پوشش خدمات بیمه سرمایه‌گذاری و تسهیلات و تضمین اعتبار، با اعمال تسهیلات و تخفیف های ویژه
 4. انعقاد قرارداد همکاری با شرکت نوسازی صنایع در راستای پیشبرد وظایف سازمانی مشترک طرفین توسط      خانه های استانی
 5. انعقاد تفاهم نامه با گروه شرکت های تبلیغاتی جهت ارائه خدمات و مشاوره تبلیغاتی واحدهای تولیدی به صورت خاص
 6. انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور نیل به اهداف مشترک
 7. انعقاد تفاهم نامه با شرکت های معتبر جهت برگزاری تورهای تخصصی صنعتی و معدنی با شرایط مناسب و مطلوب تولید کنندگان
 8. ایجاد مراکز آموزش در خانه صنعت، معدن و تجارت استانی (بیش از ۱۵ استان) و انعقاد قراردادهای همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای، دانشگاه صنایع و معادن و جهاد دانشگاهی و برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت
 9. برگزاری نشست و همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در جهت نیل به اهداف مشترک
 10. همکاری فعال در انجام طرح فاجد (اشتغال فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی) جهت معرفی و اشتغال افراد واجد شرایط به واحدهای تولیدی توسط خانه های استانی
 11. ایجاد شرکت های تعاونی مسکن جهت ساخت خانه های کارگری
 12. پیگیری تفویض اختیارات اجرایی به خانه‌های صنعت و معدن و انجمن های تخصصی جهت اموری از قبیل آموزش، تهیه آمار ، صدور جواز تأسیس، نظارت بر اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی و سایر موارد ( این موضوع در چند استان به صورت آزمایشی اجرا شد و خوشبختانه موفقیت آمیز بود)
 13. پیگیری معافیت حق عضویت و کمک های بلا عوض به انجمن ها و خانه صنعت، معدن و تجارت از مالیات بر ارزش افزوده تا حصول نتیجه
 14. اعلام نظرات و دیدگاه های تولیدکنندگان در خصوص هدفمندسازی یارانه ها و آثار آن بر بخش صنعت و معدن
 15. حضور فعال و مستمر در جلسات کارگروه حمایت از تولید و ستاد تسهیل پشتیبانی صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و کارگروه توسعه صادرات
 16. حضور فعال در ستاد و کمیته های برگزاری ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن در سطح ملی و برگزاری مراسم در استان ها
 17. مشارکت فعال و میزبانی و مدیریت دبیرخانه گروه پیگیری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت سازمان های مردم نهاد از سال ۱۳۸۵ تاکنون در خصوص تدوین و پیگیری مراحل تصویب «طرح قانون ناظر بر ثبت و فعالیت سازمان های مردم نهاد»

 

 

 1. ارائه پیشنهاد و مشارکت فعال در بررسی لایحه اصلاح قانون معادن، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی، لایحه اصلاح قانون نظام صنفی، طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، لایحه های بودجه سالانه، لایحه های برنامه پنج ساله و نظایر آن ها.
 2. حضور در جلسات شورای عالی کار و ارائه پیشنهاد در خصوص مزد کارگری
 3. تهیه لایحه «نظام جامع تشکل های صنعتی و معدنی و تجاری ـ خانه صنعت، معدن و تجارت»
 4. تلاش برای افزایش مشارکت فعالان اقتصادی در انتخابات اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن
 5. تهیه و ارسال خبرنامه الکترونیکی به طور مستمر و روزآمد
 6. راه اندازی وب سایت رسمی شبکه
 7. میزبانی و دبیری دبیرخانه همایش های سالانه سازمانهای مردم نهاد
 8. پیشنهاد ایجاد شورای راهبردی توسعه بخش خصوصی و اخذ توافق تشکل های فعال بخش خصوصی و برگزاری جلسات آن در دبیرخانه شورای مرکزی به منظور همدلی و همکاری بیشتر و ایجاد وحدت نظر مابین تشکل های مذکور
 9. ایجاد دفتر نمایندگی دائمی خانه در محل حوزه ی وزارتی صنعت، معدن و تجارت.
 10. برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی با تشکل های صنعتی و معدنی

 

 

دکمه بازگشت به بالا
تیکت جدید