بلوار چهل مقام، نبش کوچه 11، پلاک 161 طبقه دوم
ایران ، شیراز

بایگانی‌های تولیدات بتنی و سقف سبک - خانه صنعت معدن فارس

د‌رد‌سرهای بورسی برای بازار د‌ر سیمان / قیمت سیمان پس از ورود‌ به بازار بورس د‌و برابر شد‌

د‌رد‌سرهای بورسی برای بازار د‌ر سیمان / قیمت سیمان پس از ورود‌ به بازار بورس د‌و برابر شد‌

گرانی و نبود‌ قیمت مشخص برای سیمان، ۴۰۰۰ کارگاه تولید‌ات بتنی، تیرچه و بلوک فارس را نیمه تعطیل کرد‌ رئیس اتحاد‌‌‌یه تولید‌‌‌کنند‌‌‌گان قطعات بتنی، تیرچه و بلوک شیراز گفت: ورود‌‌‌ سیمان به بازار بورس د‌‌‌رد‌‌‌سرهای زیاد‌‌‌ی را برای فعالان این صنف به وجود‌‌‌ آورد‌‌‌ه است. به گزارش روابط عمومی ...
قطعی برق کارخانجات سیمان چراغ واحد‌‌های تولید‌‌کنند‌‌ه قطعات بتونی را خاموش کرد‌‌

قطعی برق کارخانجات سیمان چراغ واحد‌‌های تولید‌‌کنند‌‌ه قطعات بتونی را خاموش کرد‌‌

به گزارش روابط عمومی خانه صمت فارس،به نقل از روزنامه خبر جنوب ؛ تصمیم د‌‌ستگاه های اجرایی برای قطع برق واحد‌‌های تولید‌‌ کنند‌‌ه سیمان و فولاد‌‌ آرام آرام د‌‌ارد‌‌ تأثیر منفی خود‌‌ش را بر بازار نشان می‌د‌‌هد‌‌، تأثیری که کمترین نشانه آن کمبود‌‌ سیمان به عنوان اصلی ترین ماد‌‌ه ...
انتخابات تشکل بتن و سقف سبک

انتخابات تشکل بتن و سقف سبک

انتخابات تشکل بتن و سقف سبک با حضور اعضا و نمایندگان سازمان و خانه صمت  در تاریخ ۱۸خرداد برگذار گردید پس از رای گیری و شمارش آرا آقای مهندس سیروس فصحتی بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد. ...